Kathie & Frank's Wedding - Miamisburgh, Ohio - 29September07 - Joshography